Data management platform

O projektu

Žijeme v „období vytváření dat“. Miliardy senzorů, kamer a dalších zařízení nepřetržitě monitorují dění na Zemi a různorodou činnost lidské populace. Problémem v současné době využívaných řešení, je jejich slabá provázanost.

Vyvíjíme datovou platformu, která bude sdružovat management heterogenních dat od jejich sběru, zpracování, ukládání, až po analýzu a prezentaci. Je otevřena pro integraci dat z různých projektů a oblastí Life Sciences.

Projekt vznikl na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze.

Chci víc informací

icon

Datová platforma Life Sciences 4.0

Datová platforma sdružuje management heterogenních dat od jejich sběru, zpracování, ukládání, až po analýzu a prezentaci. Je otevřena pro integraci dat z různých projektů a oblastí Life Sciences.

více o platformě

Projekty

Analýza 3D modelů rostlin

Systém pro automatizovanou analýzu 3D modelů rostlin s pomocí umělé inteligence; výzkum se zahraničními partnery (Indie, Turecko).

VÍCE INFO

Crop Modeling

S mezinárodní výzkumnou organizací ICRISAT Modelujeme pěstování Čiroku a dalších plodin pomocí simulačního nástroje APSIM. Výsledky jsou vizualizovány ve speciální mapové aplikaci.

VÍCE INFO

Obsazenost Areálu ČZU

V aplikaci Wolno pomcí dat o počtu připojených uživatelů k Wi-Fi hotspotům v areálu ČZU přibližně monitorujeme obsazenost areálu ČZU.

VÍCE INFO

Sociální boti na Twitteru

Zkoumáme vývoj komunikačních témat a jejich trendů na Twitteru se zaměřením na jejich umělé ovlivňování prostřednictvím sociální botů.

VÍCE INFO

Monitoring prostředí ve sklenících ČZU

Ve spolupráci s Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů jsme instalovali několik čidel v pokusných sklenících ČZU v Praze na Suchdole.

VÍCE INFO

API ONLINE SYSTÉMU PRO ZVLÁDÁNÍ SUCHA

Jsme součástí komplexního on-line systému pro zvládání sucha (HAMR), poskytli jsme know-hou datové platformy k realizaci aplikačního rozhraní systému…

VÍCE INFO

MONITORING HLADINY ÚNĚTICKÉHO POTOKA

Realizujeme senzorický experiment ve spolupráci s obcemi v blízkém okolí ČZU, se zaměřením na hospodaření s vodou.

VÍCE INFO

Zvěř online

Web Zvěř online vizualizuje pohyb jelenů, prasat a hus. Data jsou získávána ze specializovaných GPS obojků a přehledně zobrazována v mapě.

VÍCE INFO

precizní zemědělství - utipa

UŽIVATELSKO-TECHNOLOGICKÝ INDEX PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ je komplexní systém pro sdílení hodnocení, zkušeností a názorů na technologie precizního zemědělství.

VÍCE INFO

Monitoring zařízení pro ošetření biomasy

Podíleli jsme se na užitném vzoru zařízení pro fermentaci a teplotní ošetření biomasy společně s Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

VÍCE INFO

AI diagnostika chronických nemocí z oka

Spolupracujeme se start up společností Aireen s.r.o. na projektu vývoje zdravotnického prostředku pro diagnostiku patologií ze snímků oka.

VÍCE INFO

SCHEMATA – spolupráce s FŽP

S FŽP spolupracujeme na projektu, který porovnává hydrologii Země, Marsu a měsíce Titanu. Naším úkolem je automatizace získávání vlastností řečišť.

VÍCE INFO

AGATA - projekt Erasmus+

Activating agricultural and tourism specializations through Center of Taste (Aktivace zemědělských a turistických specializací prostřednictvím Centra chuti).

VÍCE INFO

Akce

Hackathon IoT a Chytrá ČZU

2. a 3 dubna 2019 proběhl na půdě Provozně ekonomické fakulty 4. ročník Hackathonu na téma IoT a chytrá ČZU. Cílem bylo navrhnout aplikace pro zlepšení kvality života v kampusu ČZU s využitím dat nejen z IoT a dalších chytrých zařízení.


Více

Zapojené subjekty

Kontakty

Ukládání dat, vizualizace

Ing. Jan Masner, Ph.D. masner@pef.czu.cz

ProvozujeNastavení cookies