AGATA - projekt Erasmus+

Activating agricultural and tourism specializations through Center of Taste (Aktivace zemědělských a turistických specializací prostřednictvím Centra chuti).

Zajišťuje: Katedra informačních technologií

Webová stránka:

https://agata-project.eu

Kontaktní osoba:

Pavel Šímek

simek@pef.czu.cz

Katedra informačních technologií se podílí na projektu AGATA v rámci Erasmus+. Koordinuje Quality Management a IO3 (Intelectual Output 3): AGATA online course.

Obecně mají venkovské oblasti velký turistický potenciál, ale často jim chybí strategie a doplňkové plánování. Místní jídlo a víno může být určitě prostředkem propagace této oblasti. Pro každé území lze nalézt typické místní produkty: tradiční potravinářské výrobky a produkty biologicky rozmanité, místní vína, ručně vyráběné výrobky atd. Projekt AGATA si klade za cíl vytvořit soubor nástrojů na pomoc lidem z venkovských oblastí, lidem s rozhodovací pravomocí a podnikatelům nastartovat služby v rané fázi, která zahrnuje metodiku, nástroje pro rozhodování, výukové materiály a sadu pro strategické plánování. Cílem této sady je podpořit růst lokální agroturistické ekonomiky vytvořením komunity na podporu podnikatelů včetně kultivace prostředí, kde lze začínající startupy testovat, vytvářet a rozšiřovat.

Související specifické cíle jsou:

Projekt je financován z programu Erasmus+, č. projektu 2020-1-SK01-KA202-078207.

Web projektu

https://agata-project.eu

Stav projektu

Projekt byl zahájen 15. 12. 2020 a trvání je 24 měsíců.

Partneři