AI diagnostika chronických nemocí z oka

Spolupracujeme se start up společností Aireen s.r.o. na projektu vývoje zdravotnického prostředku pro diagnostiku patologií ze snímků oka.

Zajišťuje: Katedra informačních technologií

Webová stránka:

https://ls40.pef.czu.cz/ai-diagnostika…

Kontaktní osoba:

Miloš Ulman

ulman@pef.czu.cz

Společnost Aireen s.r.o. je výrobcem unikátního řešení Aireen - diagnostického zdravotního prostředku založeného na umělé inteligenci a hlubokém učení. Cílem Aireen je poskytovat neinvazivní, bezbolestný screening chronických diagnóz založený na digitálních fundus snímcích retiny. Během několika sekund, ve třech jednoduchých krocích, Aireen identifikuje patologické objekty přítomné na snímku. Při vývoji společnost dlouhodobě spolupracuje se špičkovými odborníky se specializací na diagnostiku a léčbu oční sítnice. Aireen zvítězila v soutěži DIGI@MED AWARD 2020 a je finalistou (12 ze 142) Vodafone Nápad Roku 2021.

Dílčím cílem projektu realizovaného ve spolupráci s Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze bylo vytvořit novou architekturu software, která umožní kombinaci modelů za účelem vyhodnocování nových diagnóz, sdílení, archivaci a hodnocení nálezů v čase a nasazení přímo na koncových zařízeních uživatelů. Výsledný software bude poskytovat diagnostický závěr, čímž bude spadat do rizikové třídy IIa dle směrnice EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745 a adekvátně k tomu bude ověřen klinickou zkouškou. Zdravotnický prostředek založený na nově navržené softwarové architektuře bude předložen k posouzení shody Notifikovanou osobou dle směrnice MDR, která je nezbytnou podmínkou pro nabízení produktu na trhu se zdravotnickými prostředky v ČR a EU.

Spolupráce byla realizována v rámci projektu financovaného z výzvy Pražský voucher č. 4 v roce 2021. Tým KIT se podílel na rešerši legislativy ČR a EU k uchovávání a zpracovávání dat a analýze dopadů na architekturu software. Dále byl vypracován kompletní návrh architektury software včetně návrhu na zabezpečení dat a software v souladu s legislativními požadavky.

V druhé fázi bude spolupráce pokračovat ve dvou oblastech:

Partner

Aireen s.r.o.

Web: https://aireen.com