Analýza 3D modelů rostlin

Systém pro automatizovanou analýzu 3D modelů rostlin s pomocí umělé inteligence; výzkum se zahraničními partnery (Indie, Turecko).

Zajišťuje: Katedra informačních technologií

Webová stránka:

https://ls40.pef.czu.cz/analyza-3d-modelu…

Kontaktní osoba:

Jan Masner

masner@pef.czu.cz

S využitím umělé inteligence analyzujeme modely rostlin ve formě 3D Point Clouds. Výzkum probíhá ve spolupráci s mezinárodním institutem ICRISAT, který má v Indickém Hajdarábádu instalováno největší zařízení na skenování rostlin od společnosti Phenospex. Toto zařízení kontinuálně snímá rostliny pomocí laserového senzoru a vytváří 3D model.

Data se dále analyzují za účelem fenotypování. Aktuálně se používají pro určování jednotlivých vlastností klasické algoritmické a statistické metody. Cílem tohoto výzkumu je rozšířit tyto možnosti o využitím metod machine learningu. Prozatím jsme začali s automatizovaným počítáním rostlin v jednotlivých boxech. K tomu se využívá několik algoritmů pro segmentaci 3D dat. Následně se data převedou do 2D podoby využívají metody zavedené metody počítačového vidění. Více podrobností je v následujících výstupech.

Výstupy

Kartal, S., Choudhary, S., Stočes, M., Šimek, P., Vokoun, T. and Novák, V. (2020) “Segmentation of Bean-Plants Using Clustering Algorithms", AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, Vol. 12, No. 3, pp. 36-43. ISSN 1804-1930. DOI 10.7160/aol.2020.120304.

Segmentation of 3d Point Clouds Data to Analyze Environmental Adaptations in Sorghum, 2020. In: KARTAL, Serkan, Jan MASNER, Pavel ŠIMEK, Michal STOČES, Vojtěch NOVÁK, Jana KHOLOVÁ a Sunita CHOUDHARY. AGRARIAN PERSPECTIVES XXIX: TRENDS AND CHALLENGES OF AGRARIAN SECTOR. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, s. 151-158. ISBN 978-80-213-3041-2. ISSN 2464-4781.

Machine Learning based Plant Detection Algorithms to Automate the Counting Tasks

Související projekty

 

Partneři