API ONLINE SYSTÉMU PRO ZVLÁDÁNÍ SUCHA

Jsme součástí komplexního on-line systému pro zvládání sucha (HAMR), poskytli jsme know-hou datové platformy k realizaci aplikačního rozhraní systému HAMR.

Zajišťuje: Katedra informačních technologií

Webová stránka:

https://hamr.chmi.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Vojtěch Novák

novakvojtech@pef.czu.cz

+420 777 714 484

Tento projekt je realizován ve spolupráci s Fakultou životního prostředí a dalšími partnery projektu HAMR, jenž má za cíl poskytovat on-line systém pro zvládání sucha.  

Pro potřeby zpracování matematických modelů a jejich validaci, bylo nutné zajistit načítání dat z různých zdrojů, následně tato data uložit a vytvořit aplikační rozhraní (API) pro přístup k těmto datům. Pro zdokumentování tohoto API byl využit nástroj Swagger. Výstup této dokumentace můžete vidět na následujícím obrázku.

Hlavním nástrojem zajištujícím celkovou integraci je nástroj Node-RED (viz obrázek níže), v rámci kterého jsou realizována veškerá rozhraní a datové transformace projektu. Data byla původně ukládána do databáze Elasticsearch, jelikož zpočátku nebyla známá datová struktura a její rozsah. Po určité době provozu došlo k přechodu na databázi PostgreSQL, jelikož bylo zjištěno, že data mají velmi pevnou strukturu a pro případné další rozšíření systému například směrem ke Geogafickým informačním systémům je volba této databáze výhodnější.

Stav realizace

Projekt je dokončen a předán. Aktuálně poskytujeme jen nezbytnou technickou podporu v případě potřeby.