Crop Modeling

S mezinárodní výzkumnou organizací ICRISAT Modelujeme pěstování Čiroku a dalších plodin pomocí simulačního nástroje APSIM. Výsledky jsou vizualizovány ve speciální mapové aplikaci.

Zajišťuje: Katedra Informačních Technologií

Webová stránka:

https://ls40.pef.czu.cz/crop-modelling

Kontaktní osoba:

Jan Pavlík

pavlikjan@pef.czu.cz

V rámci spolupráce byly vypočteny simulace na území Indie. Bylo zpracováno 311 územních čtverců o rozloze 50 x 50 km. K výpočtům byla použita data o počasí, která poskytuje NASA. Byla brána denní data v rozmezí 1980-2010 (srážky, teplota, sluneční záření). Pro každý čtverec byly simulovány tři různé typy půdy a různé parametry (secí období, hustota setí, hnojení, doba růstu / sklizně, plocha listů). Pro každou proměnnou byly počítány cca 4 možnosti. V kombinaci to bylo celkem 13824 simulací pro každou dlaždici.

Byl použit paralelní výpočet několika simulací zároveň. K tomu byl použit modelovací nástroj APSIM a vlastní SW podpora pro organizaci dávek. Výpočet byl nasazen na 7 velmi výkonných počítačích (Laboratoř umělé inteligence a zpracování velkých dat). I přesto zabral přibližně 20 dní. Na standardním počítači by kontinuální sekvenční výpočet trval přibližně dva roky.

Výstupy z výpočtů zabraly přes 15 TB dat. Následně byly analyzovány a dle stanovených kritérií byly na základě statistických výpočtů vybrány pouze nejlepší simulace.

Výsledky jsou vizualizovány v mapě dostupné na ls40.pef.czu.cz/maps.

DALŠÍ SPOLUPRÁCE

V červenci 2019 byl podán projekt v rámci výzvy MŠMT pro podporu česko-indické spolupráce. V rámci projektu se počítá s provedením výpočtů pro Českou republiku. Čirok je plodina, která je velmi dobře adaptována na suché podmínky.

Pracovníci KIT dále navštívili v září 2019 ředitelství organizace ICRISAT v Indickém Hajdarábádu. Zde se zúčastnili workshopu s vývojáři nové verze nástroje APSIM a budou komunikovat další možnosti spolupráce.

Dále byl řešen mezinárodní interní grant PEF Optimalizace manažerských postupů pěstování čiroku v nejistých budoucích klimatických podmínkách, 2019MEZ0005.

Výstupy:

PAVLÍK, J. – VANĚK, J. – MASNER, J. – STOČES, M. – OČENÁŠEK, V. Support tools for agricultural production simulation processing. In Proceedings of the 9th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2020) 24.09.2020, Thessaloniki; Greece. neuvedeno: CEUR-WS.org, 2020. s. 468-474.

JAROLÍMEK, J. – PAVLÍK, J. – **KHOLOVA, J. – **RONANKI, S. Data Pre-processing for Agricultural Simulations . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2019, roč. 11, č. 1, s. 49-53. ISSN: 1804-1930.

PAVLÍK, J. – MASNER, J. – JAROLÍMEK, J. – LUKÁŠ, M. Data Processing for Yield Optimization. In Agrarian perspectives XXVIII. Business Scale in Relation to Economics 18.09.2019, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2019. s. 189-193.

Partner

ICRISAT, Patancheru 502324 Telangana, India

Jana Kholova, Swarna Ronanki

ICRISAT@CGIAR.ORG