Monitoring prostředí ve sklenících ČZU

Ve spolupráci s Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů jsme instalovali několik čidel v pokusných sklenících ČZU v Praze na Suchdole.

Zajišťuje: Katedra informačních technologií

Webová stránka:

https://ls40.pef.czu.cz/monitoring-prostredi…

Kontaktní osoba:

Ing. Vojtěch Novák

novakvojtech@pef.czu.cz

+420 777714484

Ve spolupráci s Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů jsme instalovali několik čidel v pokusných sklenících ČZU v Praze na Suchdole.

Většina vědeckých experimentů se neobejde bez spolehlivých dat.  Velmi dobrým příkladem je monitoring zejména teploty a vlhkosti při průběhu enviromentálních pokusů. Díky využití standardizovaného řešení, byla instalace velmi rychlá. Nasazením bezdrátových IoT senzorů, nebyli kolegové z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů nuceni zajistit na cílovém místě konektivitu ani zdroj napájení.

Pro data získávaná ze senzorů byla v rámci datové platformy vytvořena časová řada dat jednotlivých měření. Data jsou ukládána do “Time Series Database”.  Hlavním cílem celého řešení je   poskytovat vizualizace aktuální situace s možností prohlížení historických dat. Z toho důvodu byl kolegům poskytnut přístup do dashboardu (dohledového panelu), v rámci kterého jim byly připraveny samostatné grafy na míru potřebám jednotlivých experimentů.

Technické detaily: Z datové platformy byl využit softwarový nástroj Grafana načítající data z databáze InfluxDB. V řešení byly původně nasazeny senzory, využívající pro svou komunikaci bezdrátovou technologii Sigfox (odkaz do datové platformy), tyto senzory mají navrženo napájení prostřednictvím malých solárních panelů. Toto řešení se však ukázalo jako nevhodné, jelikož jsou senzory instalovány v zastíněném prostředí skleníku, a tedy účinnost získávání sluneční energie není dostatečně vysoká. V současnosti probíhá modernizace celého řešení za využití senzorů napájených z baterie s periodou výměny alespoň 2 roky.

Stav realizace

Projekt prošel první fází, aktuálně se jedná o dalším pokračování a případné aktualizaci celého řešení.

Možnost participace

Projekt nabízí další možnosti participace například formou duplikace řešení na jiné stanoviště spadající například pod jinou organizační jednotku ČZU.