Monitoring zařízení pro ošetření biomasy

Podíleli jsme se na užitném vzoru zařízení pro fermentaci a teplotní ošetření biomasy společně s Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

Zajišťuje: Katedra Informačních Technologií

Webová stránka:

Kontaktní osoba:

Ing. Vojtěch Novák

novakvojtech@pef.czu.cz

+420 777 714 484

Cílem bylo zajistit monitoring soustavy složené z fermentoru a propařovacího zařízení primárně pro teplotní ošetření biomasy a alternativně určené pro fermentaci biomasy nebo přípravu substrátů pro pěstované houby. Soustava může být využita pro experimentální přípravu substrátů o různém složení biomasy a při pěstování hub.

Požadovanými výstupy je zprostředkování pohledu na aktuální data. Možnost datového exportu za zvolené období ve formátu pro načtení do aplikace Microsoft Excel. Zaslání exportu na zvolený email.

Zařízení se nachází v suterénních prostorách výzkumné stanice Červený Újezd. Z počátku byl sběr dat navržen prostřednictvím radiového senzoru komunikujícího technologií Sigfox. S ohledem na suterénní prostory nebylo dosahováno dostatečné úspěšnosti doručení zpráv. Ve finálním řešení proto bylo využito senzoru napájeného ze zásuvky a komunikujícího prostřednictvím standardní LAN konektivity. Zajistit konektivitu obnášelo pouze natažení cca 30 metrů UTP vodiče. Pro sběr dat byla zvolena jednotka Ethernetového rozhraní s eventuální možností PoE napájení pro dva sdružené senzory. Konkrétně se jedná o produkt Papago 2TH ETH. Zařízení bylo instalováno v těsné blízkosti fermentační soustavy.

S ohledem na konstrukci monitorovaných zařízení, kdy bylo třeba umístit senzor do jinak hermeticky uzavřeného boxu, jsme řešili konstrukční řešení periferií umožňující snadné přepojování mezi jednotkami atd. Výrobce zařízení takovýmto produktem nedisponuje, a tak byla za pomoci 3D modelovacího nástroje navřena kabelová spojka a plastové díly byly následně vytištěny na 3D tiskárně v rámci laboratoří PEF.

Stav realizace

Projekt je dokončen, probíhá poskytování služeb datové platformy.

Výstupy

Jsme spoluautoři užitečného vzoru číslo: 34497