Obsazenost Areálu ČZU

V aplikaci Wolno pomcí dat o počtu připojených uživatelů k Wi-Fi hotspotům v areálu ČZU přibližně monitorujeme obsazenost areálu ČZU.

Zajišťuje: Katedra Informačních Technologií

Webová stránka:

https://wolno.pef.czu.cz

Kontaktní osoba:

Jan Masner

masner@kit.pef.czu.cz

Aplikace Wolno poskytuje informace o obsazenosti oblastí v areálu na základě provozních parametrů bezdrátové infrastruktury univerzitní WiFi sítě. Studenti se díky tomu mohou podívat, kde je aktuálně nejvíce lidí a podle toho si např. vybrat místo, kde budou mít nejvíce klidu pro studium.

Aplikace je umístěná na adrese wolno.pef.czu.cz.

Pilotní projekt je realizován v rámci Provozně ekonomické fakulty, kde pokrytí Wifi signálem zajištuje řadajednotlivých AP (přístupových bodů). Na základě jejich rozložení v prostoru bylyi vydefinovány jednotlivé sektory, které jsou v rámci mapy v aplikaci wolno obarvovány barevnou škálou znázorňující index obsazenosti. Index obsazenosti vychází z počtu připojených uživatelů k jednotlivým WiFi sítím (AP).

Aplikace poskytuje elementární nástroje pro základní uživatelskou analýzu historických dat. Je tak možné například filtrovat určitý časový interval, pro který se zobrazí data. Aplikace také poskytuje graf průměrné obsazenosti v čase. Může tak sloužit pro optimalizaci využití odpočinkových a studijních prostor.

Jak to funguje?

Podle barvy v mapě je možné zjistit, jak je volno, a nebo obsazeno v různých částech areálu. Je to klasická heatmapa - Červená znamená hodně lidí, zelená méně. Přesný počet a další detaily získáte po kliknutí na danou oblast.

Data a bezpečnost

Data získáváme od OIKT anonymní. K dispozici máme jen počet zařízení, které jsou v určitý čas připojená k danému přístupovému bodu. Bezpečnost je tedy maximálně zajištěna.

Další vývoj

Aktuálně je zobrazena Provozně ekonomická fakulta, ale pokrytí areálu postupně rozšiřujeme. V létě 2021 plánujeme přidat další areály. Ve vývoji je také systém pro predikci obsazenosti do budoucna. Studenti v rámci diplomových a bakalářských prací dále pracují na testování použitelnosti a UX aplikace. 

Partner