precizní zemědělství - utipa

UŽIVATELSKO-TECHNOLOGICKÝ INDEX PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ je komplexní systém pro sdílení hodnocení, zkušeností a názorů na technologie precizního zemědělství.

Zajišťuje: Katedra Informačních Technologií

Webová stránka:

utipa.info

Kontaktní osoba:

Jan Jarolímek

jarolimek@pef.czu.cz

Index je určen nejen pro oborově zaměřenou komunitou lidí se vztahem k preciznímu zemědělství, ale i pro širokou veřejnost. Hlavním přínosem je možnost porovnávání technologií na základě vypočteného indexu.

Nalezení vztahu mezi technologickou inovativností, ekonomickou efektivností a praktickou využitelností se řeší od počátku rozvoje precizního zemědělství (PZ). Existuje řada technologicky velmi vyspělých metod, jejichž využití v praxi není takové, jak se očekávalo. Na druhé straně je reálná poptávka farmářů po technologickém rozvoji v celé řadě oblastí. Efektivita a využitelnost se odvíjí od lokálních podmínek, obhospodařovaných plodin a liší se v různých zemích.

CÍL A VÝZNAM

Cílem „Uživatelsko – technologického indexu precizního zemědělství“ (User-Technological Index of Precision Agriculture - UTIPA) je zprostředkovat znalosti uživatelů, dodavatelů a výzkumníků v oblasti využití moderních technologií v zemědělství. Primárně je založen na bodovém hodnocení vybraných technologií (metod) precizního zemědělství z pohledu technologické vyspělosti a užitečnosti pro zemědělskou praxi. Hodnotí princip technologií a ne konkrétní produkty a výrobce.

UTIPA.INFO je komplexní systém pro mezinárodní komunitu lidí se vztahem k preciznímu zemědělství, je přístupný každému, kdo respektuje pravidla používání. Funguje na principu „jaká data poskytnu, k takovým datům mám následně přístup“. Umožňuje dlouhodobé sledování vývoje a trendů precizního zemědělství. Význam má pro prezentaci potenciálu precizního zemědělství, plánování rozvoje a především pro nalezení vztahu mezi technologickou inovativností a užitečností pro praxi.

Více info na www.utipa.info/o-indexu.

Výstupy

JAROLÍMEK, J. – STOČES, M. – MASNER, J. – VANĚK, J. – ŠIMEK, P. – PAVLÍK, J. – RAJTR, J. User-Technological Index of Precision Agriculture. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. 9, č. 1, s. 69-75. ISSN: 1804-1930.

JAROLÍMEK, J. – MASNER, J. – VANĚK, J. – PÁNKOVÁ, L. Hodnocení přínosů technologií precizního zemědělství v řepařství. Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, roč. 135, č. 2, s. 57-63. ISSN: 1210-3306.

MASNER, J. – JAROLÍMEK, J. – STOČES, M. – ŠIMEK, P. – OČENÁŠEK, V. Innovative approaches and applications for sustainable rural development. New York, NY: Springer, 2019, 402s. ISBN 978-3-030-02311-9.  User-Technological Index of Precision Agriculture: Data Collection and Visualization, s. 169-184.

STOČES, M. – JAROLÍMEK, J. – ŠIMEK, P. – **CHARVÁT, K. – MASNER, J. – PAVLÍK, J. – VANĚK, J. User-technological index of precision agriculture.  In Proceedings of the 7th Asian-Australasian Conference on Precision Agriculture 16.10.2017, Hamilton, New Zealand. New Zealand: Asian-Australasian Conference on Precision Agriculture, 2017. s. 0-0.

MASNER, J. – JAROLÍMEK, J. – VANĚK, J. – ŠIMEK, P. – ŠILEROVÁ, E. User-Technological Index of Precision Agriculture: Methods of Collecting data.  In Proceedings of the 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017) 21.09.2017, Chania, Greece. : , 2017. s. 383-389.

VANĚK, J. – JAROLÍMEK, J. – PAVLÍK, J. – MASNER, J. – STOČES, M. PRACTICAL APPLICATIONS OF USER-TECHNOLOGICAL INDEX OF PRECISION AGRICULTURE.  In Agriculture & Food 19.06.2018, Ellenite Bulgaria. Bulgaria: , 2018. s. 256-263.

MASNER, J. – JAROLÍMEK, J. – STOČES, M. – VANĚK, J. User-Technological Index of Precision Agriculture-methods of Data Collection and Visualisation.  In AFITA/WCCA 2018 Proceedings - Research Frontiers in Precision Agriculture 24.10.2018, Powai, Mumbai - 400 076, India.  New Delhi–110 067, India: Excel India Publishers New Delhi, 2018. s. 91-93.