Sociální boti na Twitteru

Zkoumáme vývoj komunikačních témat a jejich trendů na Twitteru se zaměřením na jejich umělé ovlivňování prostřednictvím sociální botů.

Zajišťuje: Katedra informačních technologií

Webová stránka:

https://ls40.pef.czu.cz/socialni-boti-na…

Kontaktní osoba:

Miloš Ulman

ulman@pef.czu.cz

Projekt představuje výsledky prvního průzkumu obsahu českého Twitteru v kontextu zemědělství. Provedli jsme textovou analýzu více než 240 000 tweetů z období 2014—2019. Zaměřili jsme se na nejvíce vyhledávaná klíčová slova z oblasti zemědělství v českém a anglickém jazyce v daném období. Mezi nejčastější hashtagy v té době patřily #dotace, #repka nebo #bionafta (Obr. 1).

Vizualizace korelací klíčových slov odhalily silné zaměření diskurzu na řepku, biopalivo a předsedu vlády Andreje Babiše (Obr. 2). Četnost hashtagů sledujících tato témata kopírovala jejich četnost v médiích. Dále bylo zjištěno, že vysoký podíl tweetů byl generován neověřenými účty, které mohly být sociálními boty nebo účty spravovanými pomocí automatizovaných nástrojů.

Obr. 2 ilustruje hashtagy, které v podstatě označují nejoblíbenější témata týkající se českého zemědělství s vysokým počtem sledujících uživatelů Twitteru. Modré spojnice označují sílu vztahu mezi hashtagy, které se objevovali ve zprávách společně. V tomto případě je nejsilnější vztah patrný mezi hashtagy „řepkový olej“ (canola), „řepka“ (rapeseed) a „sojová mouka“ (soymeal).

V navazujícím projektu jsme zkoumali distribuci různých zdrojů propagovaného obsahu na Twitteru dle typu účtu. Ukázalo se, že u politicky zabarvených témat a neutrálních témat je podíl organických účtů vyrovnaný zhruba 85 %. Při srovnání bylo ale zjištěno, že zprávy obsahující politicky zabarvený hashtag (#babiš) byly častěji šířeny profesionálními nástroji pro správu sociálních sítí jako jsou Hootsuite, Buffer, dlvr.it a Sprout Social, než zprávy s neutrálními hashtagy (#family a #rodina) – viz Obr. 3.

Výstupy projektu:

Cihelka, P., Sabou, J., Sela, A. & Ulman, M. (2021). Comparative study of Twitter communication during the COVID-19 pandemic. Agrarian Perspectives XXX (přijato k publikování).

Ulman, M., Sela, A., Sabou., J., Cihelka, P., & Ganiyev, M. (2020). Everything But Social: A Study of Twitter Accounts and Social Media Management Tools. Agrarian Perspectives XXIX. Trends and Challenges of the Agrarian Sector, pp.326-336. Retrieved from https://ap.pef.czu.cz/dl/88730?lang=en.

Sabou, J., Cihelka, P., Ulman, M. & Klimešová, D. (2019). “Measuring the Similarities of Twitter Hashtags for Agriculture in the Czech Language", AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 11(4): pp. 105-112. ISSN 1804-1930. DOI 10.7160/aol.2019.110410.

Sabou, J., Ulman, M. & Pavlík, P. (2019). “Survey of Social Media Usage in the Czech Agricultural Sector”, Agrarian Perspectives XXVIII: Business Scale in Relation to Economics: 257-264.

 

Prezentace projektu:

Prezentace na konferenci Agrarian Perspectives XXIX. Trends and Challenges of the Agrarian Sector, held at the Czech University of Life Sciences, Prague, CZ (September 2020).

Prezentace na konferenci Multidisciplinary International Symposium on Disinformation in Open Online Media (MISDOM 2019), University of Applied Sciences, Hamburg, Německo (1.-3. Března 2019). Záznam prezentace zde: MISDOOM(video “Day 3” v 2:07:15).

Diskuze a přednáška na půdě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (25.6.2019)

Prezentace na konferenci Agrarian Perspectives XXVIII: Business Scale in Relation to Economics, held at the Czech University of Life Sciences Prague, CZ (September 2018).

Navazující projekt:

Aktuálně probíhající projekt si klade za cíl porovnat komunikaci uživatelů na sociální síti Twitter v průběhu pandemie COVID-19 a komunikaci při výskytu sociálních jevů jako jsou např. volby. Cíl vychází z předpokladu, že diskuze ohledně sociální jevů jako jsou volby je více zaujatá a častěji uměle manipulovaná, než diskuze ohledně přírodních jevů jako jsou hurikány, zemětřesení nebo pandemie. Zkoumanými faktory ovlivňující komunikaci v obou případech je míra zapojení sociálních robotů, oblast původu a jazyk zpráv. Projekt je realizován ve spolupráci s týmem Dr. Alona Sely z Ariel University v Izraeli. Vzhledem k mezioborovému zaměření uvedeného výzkumu jsme otevřeni novým podnětům ke spolupráci.

Partner:

Ariel University, Izrael